Başkan′ın Mesajı

Değerli Mütevellilerimiz, Sevgili Boğaziçi Dostları,

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı kurulduğu 1978 yılından bu yana üniversitemizin her alandaki başarılarının arkasında yatan en büyük itici güçlerden birisi olmuştur. BÜVAK’la yapılan ortak çalışmalar ve yaratılan kaynaklar sayesinde üniversitemiz Türkiye’nin ve dünyanın en güzide eğitim ve bilim kurumları arasında yer almayı sürdürmektedir. Yeni yönetimimiz üniversitemizin akademik performansını daha da yükseklere çıkarırken başta katılımcılık, çoğulculuk ve akademik özgürlük olmak üzere tüm Boğaziçili değerleri geleceğe taşımak amacında ve kararlılığındadır. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da BÜVAK’la ahenk, karşılıklı anlayış ve özveri içerisinde çalışacağımıza dair inancımız ve güvenimiz tamdır.   

Hepimizin çok iyi bildiği gibi günümüzün yüksek öğrenim ortamında iyi üniversite olmanın temel şartı, en başarılı akademisyenleri, bilim insanlarını ve öğrencileri çekmek ve onlar için tatminkar bir çalışma ve yaşama ortamı sağlama konusunda muvaffak olmaktır. Üniversitedeki bilimsel ve teknolojik imkanların genişliği, öğretim üyelerine sağlanan destekler ve teşvikler, öğrenciler için burs imkanları, fiziksel altyapı ve kampus hayatının sosyal ve kültürel manada zenginliği gibi birçok etken bu süreçte kilit rol oynamaktadır. Gittikçe daha çetin hale gelen günümüz koşullarında BÜVAK’ın katkıları olmadan bütün bu kulvarlarda Boğaziçi Üniversitesi’nin öncü konumunu devam ettirmesi mümkün olamaz. Önümüzdeki dönemde mevcut kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve sürdürülebilir kılmak yönünde hep birlikte çalışmaya ve ortak projeler üretmeye devam etmeliyiz.

Vakfımız üniversitemizle mezunları ve Boğaziçi dostları arasında yeni dayanışma ve işbirliği imkanları yaratma konusunda yıllardan beri aktif bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede gerçekleşen işler, kampanyalar ve etkinliklerle yaratılan kaynaklar sayesinde üniversitemizin kurumsal ve akademik özerkliğine büyük katkı sağlanmıştır. Hiç kuşkusuz bu durum, üniversitemizde fikir özgürlüğü, eleştirel düşünce ve yaratıcılıktan beslenen akademik anlamda mükemmeliyetçi yapının devam etmesinde büyük pay sahibidir. Önümüzdeki dönemde de bu yapının devamını sağlamak büyük hassasiyet göstermemiz gereken konular arasındadır.

Vakfımızın çalışmalarında emeği geçen herkese, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunar, hepimizin ortak gururu üniversitemiz için daha iyi ve sağlam bir gelecek kurmak yönünde değerli katkılarınızı esirgemeyeceğinizi ümit ederim.

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Mehmed Özkan
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.