Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti Ba?kan? - BÜ Rektörü - Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN
 
E?itim Fakültesi Dekanl???'n? Temsilen - Prof. Dr. Emine ERKT?N
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanl???'n? Temsilen - Prof. Dr. Özlem Berk ALBACHTEN
?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dekanl???'n? Temsilen - Prof. Dr. Ay?e Gül TOKER
Mühendislik Fakültesi Dekanl???'n? Temsilen - Prof. Dr. Günay ANLA?

 

 

A. Ulu? ATAY Muharrem AKTA?
Ahmet Arif MEREY Murat ÖNGÖR
Ahmet AYDEDE Murat YE??LDERE
Ahmet C. BOZER Mustafa Fethi A?ALAR
Ahmet DURUL Mustafa KILIÇASLAN
Ahmet ESEN Münevver ERÖZ
Ahmet Faik B?TL?S Naci SI?IN
Ali Batu KARAAL? Necati GÜLER
Ali ERGUVANLI Nejat TU?CU
Ali Haydar ÜSTAY Nevzat AYDIN
Ali Nail KUBALI Nilgün YÜCAO?LU
Ali TOKER Nur GER
Alp Albert KRESP?N Nurettin KOÇAK
Atalay M. GÜMRAH Nuri AKIN
Atilla Demir YERL?KAYA Oktay ÖZKAN
Ay?e DEM?RPENÇE Osman GÖKSU
Ay?en ZAMANPUR Osman OKYAY
Bar?? ORAN Osman ULAGAY
Berrin BUB?K Ömer A. ARAS
Burcu C?VELEK YÜCE Ömer ?ltan B?LG?N
Burçin ORHON Ömer Zühtü TOPBA?
Burhan KARAÇAM Önder KAPLANCIK
BÜMED Özcan ERTUNA
Cahit DÜZEL Özer UÇURAN Ç?LLER
Candan FETVACI Pamir SEZENER
Cavit SARIO?LU P?nar KILIÇ
Cem Faruk ÖCAL Piraye ANT?KA
Cengiz GENÇ Prof. Dr. Ahmet KOÇ
Ceyda AYDEDE Prof. Dr. Ak?n TEZEL
Cihan KUNDAKÇIO?LU Prof. Dr. Ali BAYKAL
Cüneyt TÜRKTAN Prof. Dr. Alpar SEVGEN
Demet MUTLU Prof. Dr. Ayd?n ULUSAN
Dinç KIZILDEM?R Prof. Dr. Ay?e BU?RA
Doç. Dr. M. Selçuk ERDEN Prof. Dr. Ay?e Gül TOKER
Doç. Dr. O. Reha YOLALAN Prof. Dr. Ay?e SOYSAL
Doç. Dr. S. Giray VEL?O?LU Prof. Dr. Dilek DOLTA?
Dr. A. Hamdi ATAO?LU Prof. Dr. Ekrem EK?NC?
Dr. Cem M. KOZLU Prof. Dr. Emre GÖNENSAY
Dr. Erkut YÜCAO?LU Prof. Dr. Ergün TO?ROL
Dr. Mehmet GÖK Prof. Dr. F. Erol GÜLER
Dr. Süleyman A. GÖKO?LU Prof. Dr. Fahrünisa NEYZ?
Dr. Y?lmaz ARGÜDEN Prof. Dr. Gülen AKTA?
E. Naci BA?ERDEM Prof. Dr. Güven ALPAY
Ebru D?LDAR ED?N Prof. Dr. Hilmi Turan DURGUNO?LU
Ebru DORMAN Prof. Dr. ?lhan OR
Ebru ÖZDEM?R Prof. Dr. ?lkay SUNAR
Emre AYKAR Prof. Dr. Kadri ÖZÇALDIRAN
Erdal YILDIRIM Prof. Dr. M. Faruk B?RTEK
Ertu?rul ERGÖZ Prof. Dr. Meltem ÖZTURAN
Esra YAZICI TÖZGE Prof. Dr. Muhsin MENGÜTÜRK
F. Onur KOCA Prof. Dr. Muzaffer BODUR
Faruk SEYREK Prof. Dr. Nakiye AVDAN BOYACIG?LLER
Ferda YILDIZ Prof. Dr. Naz Zeynep ATAY GÖK
Ferdin HOY? Prof. Dr. Nur ?rem NUHO?LU
Ferit ?AHENK Prof. Dr. Nuri UMAN
Feyhan YA?AR Prof. Dr. O. ?evket PAMUK
Galya FRAYMAN MOL?NAS Prof. Dr. Okyay KAYNAK
Gökçe BAYINDIR Prof. Dr. Orhan YEN?GÜN
Gökhan Ö?ÜT Prof. Dr. Oya BA?AK
Güldem BERKMAN Prof. Dr. Öktem VARDAR
Güler SABANCI Prof. Dr. Özer ERTUNA
Güngör KAVADARLI Prof. Dr. Refik ERZAN
Günseli TARHAN Prof. Dr. Selçuk ESENBEL
H. Canan PAK ?MREGÜN Prof. Dr. Tansu Ç?LLER
Hakan UYANIK Prof. Dr. Tereza VARNALI
Hakan Z?HN?O?LU Prof. Dr. Üstün ERGÜDER
Halim ALANYALI Prof. Dr. Y?lmaz ESMER
Halit KURDO?LU Prof. Dr. Yorgo ?STEFANOPULOS
Haluk YALÇIN Prof. Dr. Yüksel ?NEL
Hasan SUBA?I Prof. Dr. Zeynep ?lsen ÖNSAN
Hilmi ÜÇÜNCÜ R. ?ükrü ERGÜN
Hisar E?itim Vakf? Recep ALTAY
Hüsamettin ONANÇ R?za O?uz BOZKURT
?brahim BET?L Rukiye ERGÜDER
?dil GÜPGÜPO?LU Saadet KUYUMCU
?sak ANT?KA Saide KUZEYL?
Jak KAMH? Selçuk ALTUN
Jan NAHUM Serdar SUNAY
Kerim Erhan DUMANLI ?aban ERD?KLER
Kerim S?PAH?LER ?erif KAYNAR
Kiril K?ROF ?erife BABAO?LU
Koray ARIKAN ?ükrü ?LKEL
Korkmaz ?LKORUR Tahsin PAM?R
M. Bar?? TANSEVER Tayfun BAYAZIT
M. Levent SELAMO?LU Tayfun ÖZTÜRK
M. Tankut TURNAO?LU Temel GÜZELO?LU
Mehmet Atila KURAMA Tu?rul KUTADGOB?L?K
Mehmet BAYRAKTARO?LU Tülin S?PAH?LER
Mehmet DEM?RPENÇE Ümran URAS
Mehmet SEVEN Viktor S?D?
Mehmet T. NANE Y. Ak?n ÖNGÖR
Melih HALEFO?LU Yavuz OTAR
Meral EREDENK KURDA? Yusuf Can ÖZSAN
Mete KALAYCI Z. Nazan SOMER ÖZELG?N
Mete YALÇIN Zeynep BODUR OKYAY
Metin AR Zeynep SELEK