Verilen Ödüller

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Akademik Kurulu, 1994 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik Kurul ve Yönetim Kurulumuz onayı ile desteklenen faaliyetler ile Üniversitemizin öğretim kadrosunun, araştırmacılarının ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarına destek vermek amaçlanmaktadır. BÜVAK akademik faaliyetlere verdiği destek çerçevesinde her yıl Araştırmada Üstün Başarı Ödülü, Öğretimde Üstün Başarı Ödülü, Akademik Teşvik Ödülü ve Özel Ödüller başlıkları altında öğretim üyelerine ödül vermektedir.

Verilen toplam akademik faaliyetler destek tutarı 2017 yılında 698.284 TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakfımızın önemli faaliyetlerinden biri olan akademik faaliyetlere ve ödüllere destekte bulunabilmek için şartlı bağış yapabilir veya yapılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca 70.000 TL bağış yaparak bir ödül fonu kurabilir, kurulmasına destek olabilirsiniz.

 

Akademik Faaliyetler  Desteklenen Destek Verilen Destek
Destek Fonu Kişi Sayısı Başvuru  Sayısı Miktarı (TL)
Uluslararası Makale Teşvik 143 307 588.646
Editörlük 4 4 11.625
Kitap Desteği 8 10 15.722
Doktora Öğrencisi Konferans Katılım 15 15 27.651
Araştırma ve Yayın Ağırlıklı Faaliyet 4 4 14.200
Patent Desteği 5 5 10.440
TOPLAM 179 345 668.284
       
Akademik Faaliyetler  Desteklenen Destek Verilen Destek
Destek Fonu Ödülleri Kişi Sayısı Başvuru  Sayısı Miktarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 12 12 24.000
Akademik Teşvik Ödülü 2 2 6.000
TOPLAM 14 14 30.000

 

ÖĞRETİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ LİSTESİ 
Prof. Dr. Aydın Babuna - Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü 
Prof. Dr. Burçin Ünlü - Fizik Bölümü
Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan - Fizik Bölümü
Doç. Dr. A. Kerem Uğuz - Kimya Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ceyhun Elgin - Ekonomi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Salman Öztürk - Turizm İşletmeciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nafi Artemel - İşletme Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökçe Baydoğan - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğr. Gör. Hwachun Lee - YADYOK
Öğr. Gör. Ivana Viappiani - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Okutman Nicholas Demetrius Kontovas - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Okutman Seher Demir Aytaşkın - YADYOK