İştiraklerimiz

BÜTEK A.Ş. - Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hizm. San. Tic. A.Ş.

BÜVAK İştiraki olan BÜTEK A.Ş. 1989 yılında kurulmuştur. BÜVAK’ın hisse oranı %48,54 olup sermayesi 103.000 TL’dir.

BÜTEK A.Ş. üniversitemizin bilgi birikimini sanayiye taşıyarak teknoloji ve danışmanlık hizmetleri vermekte, yurt işletmekte, kurumsal eğitim ve seminerler düzenlemekte, ayrıca yayınevi işletmektedir.

BÜTEK A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜVAK İktisadi İşletmesi

Ticari faaliyetler yapmak üzere 1994 yılında Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olan İktisadi İşletme bugün sadece Altyazı Sinema Dergisi’ni çıkarmaktadır.

 

BÜN TEKNOPARK A.Ş. - Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.

2010 yılında kurulan Şirketin sermayesi 50.000 TL olup, BÜTEK A.Ş. kurucu ortak olarak %45 hisse ile iştirak etmiştir.

BÜN Teknopark A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜVAK Argüden Yönetişim Akademisi Şartlı Fonu

Yönetişim konusundaki gelişmelerin kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yönetici, yönetici adaylarıyla ve toplumun her kesimiyle paylaşılmasını sağlayarak bu kavramın daha geniş ve etkin kullanım alanı kazanmasına destek olacak etkinlikler düzenlemek ve projeler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Argüden Yönetişim Akademisi web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜVAK Sosyal Eğitim ve Kültür İktisadi İşletmesi

Anne-bebek sağlığı ve beslenmesi konusunda anne, ebeveyn ve ailelerin eğitilmesine yönelik eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, toplantı, araştırma, etüt, proje, yayın, halkla ilişkiler çalışmaları ve benzeri faaliyetleri  gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.