Akademik Faaliyetlere Destek

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Akademik Kurulu 1994 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıf Akademik Kurulu tarafından değerlendirilen ve Yönetim Kurulu onayı ile desteklenen faaliyetler ile üniversitemizin öğretim kadrosunun, araştırmacılarının ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarına destek vermek amaçlanmaktadır.

2017 yılında şartsız bağış gelirlerimizden, 179 öğretim üyesi ve doktora öğrencimizin toplam 345 başvurusu kabul edilerek 668.284 TL’lik yayın, konferans, araştırmaya destek ve bilim insanı getirme desteği sağlanmıştır. Ayrıca akademik destek kapsamında 14 öğretim üyemize toplam 30.000 TL ödül verilmiştir. 

 

Akademik Faaliyetler Destek Fonu Desteklenen Kişi Sayısı Desteklenen Başvuru Sayısı Verilen Destek Miktarı (TL)
Uluslar Arası Makale Teşvik 143 307 588.646 TL
Editörlük 4 4 11.625 TL
Kitap Desteği 8 10 15.722 TL
Doktora Öğrencisi Konferans Katılım 15 15 27.651 TL
Araştırma ve Yayın Ağırlıklı Faaliyet 4 4 14.200 TL
Patent Desteği 5 5 10.440 TL
TOPLAM 179 345 668.284 TL

 

 

Akademik Faaliyetler Destek Fonu    Ödülleri Desteklenen Kişi Sayısı Desteklenen Başvuru Sayısı Verilen Destek Miktarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 12 12 24.000 TL
Akademik Teşvik Ödülü 2 2 6.000 TL
TOPLAM 14 14 30.000 TL

 

Öğretimde Üstün Başarı Ödül Listesi

Prof. Dr. Aydın Babuna (Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü)

Prof. Dr. Burçin Ünlü (Fizik)

Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan (Fizik)

Doç. Dr. A. Kerem Uğuz (Kimya Mühendisliği)

Doç. Dr. Ceyhun Elgin (Ekonomi Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Duygu Salman Öztürk (Turizm İşletmeciliği Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nafi Artemel (İşletme Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gökçe Baydoğan (Endüstri Mühendisliği)

Öğr. Gör. Hwachun Lee (YADYOK)

Öğr. Gör. Ivana Viappiani (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü)

Okutman Nicholas Demetrius Kontovas (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Okutman Seher Demir Aytaşkın (YADYOK)