Verilen Burslar

28.03.1984 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda görme engelli bir öğrencimize 15 TL burs verilmesiyle başlayan destek, burs fonu kuran, yıllık ihtiyaç bursu veren ve burs desteğine katkıda bulunan binlerce bağışçımızın katkısıyla Vakfımız üzerinden verilen burs desteği sürekli artış göstermiştir. 2018 yılında 1.560 değerli bağışçımızın 3.749.354 TL'lik bağışlarıyla 2.148 öğrencimize gereksinim ve başarılarına bağlı olmak üzere 2.964 adet burs, toplam 2.875.230 TL tutarında burs ve ödül olarak ödenmiştir. Değerli bağışçılarımızın katkılarıyla BÜVAK tarafından verilen burslarımız türlerine göre;

• Gereksinime Bağlı Burslar

• Başarıya Bağlı Burslar

• BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları olarak ayrılmıştır.

 

Gereksinime Bağlı Verilen Burslar:

Adayların BÜ Burs Ofisine yaptıkları başvurularında gereksinimlerini belgeleyen evrakın incelenmesi ve yapılan mülakatların ardından bursiyer adayının akademik durumuna da bakılarak verilen burslardır. Burslar, öğrencinin normal okuma süresi boyunca, ödenek dahilinde ve öğrencinin ihtiyacını her yıl belgelemesi koşuluyla devam eder. 2018 yılında 1.981 öğrencimize toplam 2.358.330 TL’lik gereksinim burs desteği verilmiştir.

Başarıya Bağlı Verilen Burslar:

Boğaziçi Üniversitesi’ne giriş başarısına dayalı olarak lisans öğrencilerine verilen burslardır. Bu bursların türleri ve koşulları her yıl Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 161 öğrencimize toplam 456.150 TL’lik başarı burs desteği verilmiştir.

BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları:

BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilir. Bursiyerlerin seçimi BÜVAK Akademik Kurulu tarafından yapılır ve BÜVAK Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır. 2018 yılında 6 doktora öğrencimize toplam 60.750 TL’lik burs desteği verilmiştir.