Üniversite Birimleri ve Projelerine Destek

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan Enstitü, Dekanlık, Bölüm ve Merkezlerindeki farklı proje ve çalışmaların gerçekleşmesi için 2018 yılında Vakfımıza 3.947.844 TL’lik şartlı bağış alınmıştır. Geçmiş yıllardan devreden ilgili şartlı bağışlarla birlikte 31 Aralık 2018 itibariyle toplam 6.820.857 TL’lik destek Boğaziçi Üniversitesi Enstitü, Dekanlık, Bölüm ve Merkezlerin proje ve çalışmaları için harcanmıştır.

• Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

• Avrupa Çalışmaları Merkezi

• Ayvalık Yaz Okulları

• Bilgi Sistemleri Uygar Merkezi

• Bizans Çalışmaları Uygar Merkezi

• Boğazda Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu

• BUKAL

• Bernard Van Leer Foundation ile Çalışmalar

• BÜ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

• BÜVAK Argüden Yönetişim Akademisi Fonu

• Çevre Bilimleri Enstitüsü

• Eğitim Fakültesi Dekanlık

• Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Confucius Enstitüsü

• Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık

• Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü NDAL Laboratuvarı

• Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarsus Gözlükule Arkelojik Kazı Çalışmaları

• Finans Uygar Merkezi

• Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı -GETEM

• Girişimcilik Merkezi

• Humanities Dersleri

• IP Konferansı

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık

• İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygar Merkezi

• Kandilli Rasathanesi, Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi

• Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Merkezi

• MIT Boğaziçi Seed Fund, MISTI Turkey

• Mühendislik Fakültesi Dekanlık

• Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarı

• Polimer Araştırma Merkezi

• Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

• Yaşam Boyu Eğitim Merkezi